Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 964753

Gemeente Dordrecht

Dossier - 964753

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 964753
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 22 januari 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie heeft een inspreker gehoord over de door hem ingediende zienswijze en adviseert het raadsvoorstel op 12 februari 2013 inhoudelijk te bespreken.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 januari 2013 15:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor op 22 januari 2013 een Sprekersplein te organiseren. Daarnaast wordt afgesproken dat er per fractie één exemplaar van het bestemmingsplan op papier beschikbaar wordt gesteld.