Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 964753

Gemeente Dordrecht

Dossier - 964753

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 964753
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 170 - Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 11-12-2012
Gerelateerde zaak 909468
Datum verzending 13-12-2012
Agendacommissie 08-01-2013
Termijn agenda ivm verzoek recreatieschap hamerstuk op 12-02-2013
Adviescommissie 22-01-2013
Raad 12-02-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De bestemmingsplannen "Natuurgebieden" en "De Merwelanden" zijn verouderde bestemmingsplannen die voor 1 juli 2013 dienen te worden herzien. Deze verplichting vloeit voort uit de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Het voorliggende bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch" beoogt deze bestemmingsplannen te actualiseren. Het bestemmingsplan maakt een beperkt aantal (uitbreidings)wensen mogelijk. Het ontwerp van het plan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om enkele zienswijzen gegrond te verklaren en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Gepubliceerd 19-12-2012