Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 961689

Gemeente Dordrecht

Dossier - 961689

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 961689
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 van bijgevoegde raadsinformatiebrief
Aanspreekpunt E. Keuskamp
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2012 10:42:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 van bijgevoegde raadsinformatiebrief Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding van bijlage 1 behorend bij de rib financiele planning Richting Kiezen Algemeen
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit