Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 961328

Gemeente Dordrecht

Dossier - 961328

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 961328
Onderwerp Wijzigen begroting 2012 door majeure ontwikkelingen na de bestuursrapportage
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2012 13:57:56
Onderwerp Wijzigen begroting 2012 door majeure ontwikkelingen na de bestuursrapportage
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LAM van Luijk-Dilven, 078 770 4162
Datum B&W Besluit 04-12-2012
Gerelateerde zaak 899959
Datum verzending 06-12-2012
Agendacommissie 11-12-2012
Adviescommissie nvt
Raad 18-12-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de bestuursrapportage 2012 is een paragraaf 'naar de jaarrekening' opgenomen waarin onderwerpen staan waarop we afwijkingen op de begroting verwachten. De omvang van deze afwijkingen was ten tijde van de bestuursrapportage nog niet bekend. Met dit raadsvoorstel leggen we een aantal van de majeure ontwikkelingen aan u voor die inmiddels vaststaan. Hiermee willen we u pro-actief zo volledig mogelijk informeren over deze afwijkingen en het verwachte saldo van de jaarrekening aanscherpen. We vragen u het saldo van deze afwijkingen van € 9.312.805,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Gepubliceerd 05-12-2012