Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 960201

Gemeente Dordrecht

Dossier - 960201

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 960201
Onderwerp Motie van de gemeente Alblasserdam over niet uitvoeren project Transformatiezone Noordoevers
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2012 10:42:59
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 19 maart 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:
De adviescommissie uit haar zorg over de plankosten welke gemaakt worden en vraagt naar de garanties dat deze kosten uiteindelijk door alle Drechtstedengemeenten gedragen worden. De portefeuillehouder garandeert een verrekening met alle Drechtstedengemeenten. Of dit conform de systematiek zoals in maart 2012 besloten zal gebeuren of conform de reguliere verdeling naar inwoneraantal is op dit moment nog onderdeel van de onderhandelingen. Wethouder Sleeking herhaalt de toezegging dat voor het zomerreces het gehele feitenrelaas met financiƫle afrekening in een voorstel naar de Drechtraad en de Dordtse Raad komt.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 januari 2013 15:00
Besluit:

De agendacommissie besluit alle stukken over Noordoevers te agenderen voor een blok adviescommissie. Hierbij dient het voorstel van het college voor de afwikkeling van Noordoevers met alle ins en outs en de gevolgen en kosten voor Dordrecht beschikbaar te zijn voor bespreking en vervolgens besluitvorming in de raad.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 december 2012 20:15
Besluit:

De stukken 960201, 956062 en 956798 worden op verzoek van de fractie PvdA in gezamenlijkheid doorgestuurd naar de agendacommissie