Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 957281

Gemeente Dordrecht

Dossier - 957281

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 957281
Onderwerp Vaststellen publieke parkeertarieven 2013 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2012 15:57:18
Onderwerp Vaststellen publieke parkeertarieven 2013 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 0787704973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 078 770 897043
Datum B&W Besluit 27-11-2012
Gerelateerde zaak 897043
Datum verzending 06-12-2012
Agendacommissie 11-12-2012
Adviescommissie nvt
Raad 18-12-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij de vaststelling van de spelregels omtrent de egalisatiereserve parkeervoorziening (raadsbesluit 2008/669) is afgesproken dat voor de parkeertarieven jaarlijks een inflatiecorrectie wordt doorgevoerd, voor zover dit een verhoging van afgerond € 0,10 of een veelvoud daarvan betekent. In september 2012 bedroeg de inflatie 2,3% (zie persbericht opgenomen in de bijlagen). In de Staatscourant van 9 juli 2012 is bekend gemaakt dat het wettelijk maximumbedrag voor het opleggen van een naheffingsaanslag per 2013 € 56,-- bedraagt (zie bijlage persbericht verhoging naheffingsaanslag). Ons voorstel is om de verhoging van de naheffingsaanslag per 1 januari 2013 vast te stellen op € 56,-- per naheffingsaanslag en de publiekrechtelijke tarieventabel hierop aan te passen. De te realiseren parkeerplaatsen in de Touwslagerstraat vallen binnen het tariefzonegebied 3 (Lijnbaangebied). Gezien de noodzaak, functie en de nieuw te realiseren ontsluiting in relatie tot de ontwikkeling van het Energiehuis en de Bioscoop stellen wij voor om de Touwslagerstraat toe te voegen aan de logischere tariefzone 5 (Energiehuis). Het tarief voor de dagvergunning voor kampeervoertuigen is ten tijde van het vaststellen van de tarieventabel bij de verordening parkeerbelasting weggevallen. Ons voorstel is om per 1 januari 2013 de dagvergunning voor kampeervoertuigen weer op te nemen in de publiekrechtelijke tarieventabel 2013. Tevens informeren wij u over het door het college genomen besluit over de privaatrechtelijke parkeertarieven 2013. Deze privaatrechtelijke tarieventabel is opgenomen in de bijlage.
Gepubliceerd 05-12-2012