Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 957265

Gemeente Dordrecht

Dossier - 957265

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 957265
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden van raadsvragen m.b.t. het zakelijke parkeervergunningtarief
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2012 10:42:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden van raadsvragen m.b.t. het zakelijke parkeervergunningtarief
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 27-11-2012
Gerelateerde zaak 899808
Datum verzending 13-12-2012
Agendacommissie 8-01-2013
Termijn agenda icm 1086115
Adviescommissie 19-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de behandeling van de Kadernota 2013 (juli 2012) zijn door o.a. de VVD-fractie vragen gesteld over de beprijzing van (zakelijke) parkeervergunningen, het gebruik van runshopplaatsen in de daluren en het verlenen van parkeervergunningen bij nieuwbouwprojecten. Hierbij heeft de portefeuillehouder aangegeven dat door de vakantieperiode de beantwoording later zou plaatsvinden. In deze brief worden uw vragen beantwoord.
Gepubliceerd 06-12-2012