Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 957212

Gemeente Dordrecht

Dossier - 957212

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 957212
Onderwerp Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting 2013; marktgeld 2013 en reinigingsrecht 2013
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2012 11:13:28
Onderwerp Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting 2013; marktgeld 2013 en reinigingsrecht 2013
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 078 770 4155
Datum B&W Besluit 27-11-2012
Gerelateerde zaak 903518
Datum verzending 06-12-2012
Agendacommissie 11-12-2012
Adviescommissie nvt
Raad 18-12-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de jaarlijkse vaststelling van tariefsverordeningen voor het begrotingsjaar 2013 leggen wij u een voorstel voor tot vaststelling van de verordeningen 2013 voor de precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht. In de verordeningen 2013 zijn de tariefaanpassingen voor 2013 verwerkt als mede enkele kleine aanpassingen op grond van voortschrijdend inzicht.
Gepubliceerd 05-12-2012