Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 957149

Gemeente Dordrecht

Dossier - 957149

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 957149
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening (8e wijziging)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening (8e wijziging)
Programma Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 149 - Huisvestingsverordening
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W van den Engel, 078 770 4855
Datum B&W Besluit 27-11-2012
Gerelateerde zaak 903388
Datum verzending 13-12-2012
Agendacommissie 8-1-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het college acht het wenselijk om een beleidsregel vast te stellen voor de toepassing van de quoteringsregeling en de criteria voor het weigeren en intrekken van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor kamerverhuur. Daarnaast acht het college het wenselijk om een beleidsregel vast te stellen om richting te geven aan de inhoud van de begrippen inwoning en hospitasituatie/hospiteren. Tenslotte verzoekt het college u de Huisvestingsverordening op een aantal punten aan te passen. Met deze beleidsregels en de aanpassingen van de Huisvestingsverordening wordt het mogelijk op een eenduidige wijze kamerverhuur te organiseren en hierop te kunnen handhaven.
Gepubliceerd 19-12-2012