Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 957149

Gemeente Dordrecht

Dossier - 957149

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 957149
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening (8e wijziging)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen) - dinsdag 9 april 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit het verzoek van de wethouder tot intrekking van het raadsvoorstel te honoreren. De adviescommissie geeft aan een (1) voorstel te willen ontvangen dat alle elementen omvat (in afwijking van het voorgestelde in de memo, waarin wordt voorgesteld met twee voorstellen te komen). Als er over het onderdeel studentenhuisvesting eerder informatie beschikbaar is, dan stuurt de wethouder deze toe. 

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2013 14:00
Besluit:

Het onderwerp is bij de vaststelling van de agenda afgevoerd en wordt voor een nieuw behandeladvies naar de agendacommissie gestuurd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen) - dinsdag 12 maart 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 januari 2013 15:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit voorstel te agenderen voor één blok adviescommissie op 12 maart 2013. Hierbij zal op voorstel van de dames Van Dongen en Koene vooral de grote hoeveelheid 'grijs gebied' aan de orde komen waarbij de regels niet helder zijn. In het bijzonder de onzelfstandige bewoning en gestapelde bewoning in relatie tot het splitsen van woningen in appartementen. Mevrouw Van Dongen zal deze politieke vraag voor 5 maart verduidelijken zodat dit met de stukken voor 12 maart kan worden meegestuurd en alle commissieleden zich op deze vraag kunnen voorbereiden.