Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 956764

Gemeente Dordrecht

Dossier - 956764

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 956764
Onderwerp Klacht van de heer F. van Dijk over de behandeling van het handhavingsverzoek betreffende Mariastraat 7-11
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2012 10:43:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 december 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.