Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953358

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953358

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953358
Onderwerp Toestemming verlenen tot de 2e wijziging GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2012 14:28:34
Onderwerp Toestemming verlenen tot de 2e wijziging GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 078 770 4163
Datum B&W Besluit 20-11-2012
Gerelateerde zaak 899795
Datum verzending 22-11-2012
Agendacommissie 27-11-2012
Adviescommissie nvt
Raad 11-12-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met ingang van 15 september 2012 zijn alle 19 regiogemeenten in Zuid-Holland Zuid toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) en lid van het algemeen bestuur. In tegenstelling tot daarvoor nemen deze gemeenten nu rechtstreeks deel aan de GR OZHZ. Daarnaast is de provincie Zuid-Holland deelnemer. Dit betekent dat wijzigingen in deze GR ook door de gemeenten moeten worden vastgesteld. Aangezien er sprake is van een zogenaamde collegeregeling (het betreft bevoegdheden van de colleges) is het college bevoegd de wijziging vast te stellen. Het college dient hiertoe wel – op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen - toestemming van de raad te krijgen. In dit stuk wordt u geadviseerd de GR OZHZ gewijzigd vast te stellen (tweede wijziging). Met deze wijziging worden enige verbeteringen van redactionele en juridische aard doorgevoerd. Daarnaast zijn bepalingen toegevoegd over de bevoegdheid tot het verlenen van een alleenrecht (artikel 5A) en het instellen van een auditcommissie (artikel 21A).
Gepubliceerd 22-11-2012