Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953352
Onderwerp Toestemming verlenen tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2012 14:28:34
Onderwerp Toestemming verlenen tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 078 770 4163
Datum B&W Besluit 20-11-2012
Gerelateerde zaak 899879
Datum verzending 22-11-2012
Agendacommissie 27-11-2012
Adviescommissie nvt
Raad 11-12-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het is gewenst de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ) op een aantal punten te wijzigen. Het college is bevoegd hiertoe te besluiten omdat er geen raadsbevoegdheden maar collegebevoegdheden aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen. Wel is toestemming van de raad nodig voor deze wijziging. In dit stuk wordt u hiertoe een voorstel gedaan.
Gepubliceerd 22-11-2012