Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953349

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953349

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953349
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van Dordrecht West in Balans en kennisnemen van stimuleringsprogramma's voor de wijken Wielwijk, Crabbehof en Nieuw Krispijn 2013-2016
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2012 14:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van Dordrecht West in Balans en kennisnemen van stimuleringsprogramma's voor de wijken Wielwijk, Crabbehof en Nieuw Krispijn 2013-2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van Dordrecht West in Balans en kennisnemen van stimuleringsprogramma's Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van Dordrecht West in Balans en kennisnemen van stimuleringsprogramma's Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Dordrecht West in Balans Beleidsnota
Icoon voor documenttype Stimuleringsprogramma Wielwijk Beleidsnota
Icoon voor documenttype Stimuleringsprogramma Crabbehof Beleidsnota
Icoon voor documenttype Stimuleringsprogramma Nieuw krispijn Beleidsnota
Icoon voor documenttype Indicatoren en meetbare ambitie per doelstelling Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Dordrecht West in Balans Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging Dordrecht West in Balans rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging Dordrecht West in Balans rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 904291 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 899901 B&W besluit