Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953233

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953233

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953233
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen Reglement van Orde van de fracties PvdA, CU/SGP, GroenLinks, D66 en VSP over het gebruik van vergaderzalen
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:19:06
Vergadering Soort vergadering
Bestuur en Middelen (Dienstverlening) - dinsdag 19 februari 2013 22:15 Adviescommissie - Bestuur en Middelen (Dienstverlening)
Agendacommissie - dinsdag 11 december 2012 19:00 Agendacommissie
Gemeenteraad - dinsdag 27 november 2012 20:15 Gemeenteraad