Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953233

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953233

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953233
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen Reglement van Orde van de fracties PvdA, CU/SGP, GroenLinks, D66 en VSP over het gebruik van vergaderzalen
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:19:06
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Dienstverlening) - dinsdag 19 februari 2013 22:15 - Adviescommissie
Toezegging datum 19-02-2013
Datum gepland 20-02-2013
Datum gereed 31-05-2013
Toezegger PH Sleeking
Toezeggingtekst:
Wethouder Sleeking zegt toe een voorzet te zullen maken van richtlijnen voor het gebruik van vergaderzalen in het Stadskantoor. Deze voorzet kan in het presidium besproken worden. De richtlijnen gaan onder andere in op het gebruik door individuele politieke partijen en de voorwaarden waaronder dat mogelijk is.
Stand van zaken: