Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953233

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953233

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953233
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen Reglement van Orde van de fracties PvdA, CU/SGP, GroenLinks, D66 en VSP over het gebruik van vergaderzalen
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:19:06
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Dienstverlening) - dinsdag 19 februari 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 11 december 2012 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit op voorstel van de indienende fracties hiervoor een kamer te beleggen op 22 januari 2013. Hierbij zal zowel aan de orde komen dat men de indruk krijgt uit de brief dat het college zich verschuilt achter medewerkers als verschillende punten uit de brief die door deze fracties als 'controversieel' worden aangemerkt. BVD geeft reeds aan bij deze kamer niet aanwezig te zullen zijn.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 november 2012 20:15
Besluit:

De gemeenteraad besluit dit stuk op verzoek van de fractie PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.