Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953164

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953164

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953164
Onderwerp Voorbereiden agenda Raad op Locatie van 24 september 2013 (mondeling)
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2013 15:31:55
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 september 2013 19:00
Besluit:

De raad vergadert het middagdeel van de vergadering van 24 september in de tuin van het Dordrechts Museum. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het Museum zelf. Aan de orde komen de benoemingen en het voorstel over Noordoevers, plus de stukken die uit de commissie van 17 september komen. De griffier meldt dat het daar lastig is om te kopiëren. Is er een mogelijkheid tot van tevoren digitaal aanleveren van moties en amendementen? Daar blijkt men nog niet klaar voor te zijn dus de griffier wordt toch gevraagd een kopieerapparaat te organiseren. Kosten spelen daarbij volgens de commissie geen rol.