Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953158

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953158

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953158
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2013 15:31:55
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 september 2013 19:00
Besluit:

Mevrouw Van Dongen en de heer Van Verk stellen voor mevrouw Werners van Albron, die ons altijd geweldig verzorgd en altijd positief, vrolijk en een geweldige gastvrouw is voor de commissieleden, een bloemetje te overhandigen op 8 oktober. Allen vinden dit een prima idee en de griffier zal hier zorg voor dragen.


De heer Hoogerduijn is benieuwd wat de te verwachten procedure rondom de realisatie van het casino is en welke bevoegdheden de raad hierin heeft. De griffier zal dit navragen.


De heer Van Verk stelt de agendacommissie voor het aanbod van wethouder Reynvaan aan te nemen om te spreken over de ontwikkelingen in Crabbehof. De huur van de chinees blijkt opgezegd en er zijn allerlei bewegingen waarneembaar. Hij ontvangt graag nadere informatie welke hij dan wil bespreken in een adviescommissie. Mevrouw Van Dongen steunt hem hierin en stelt voor dat dit ook een supplement op het stuk wat er al lag mag zijn. De griffier wordt gevraagd dit verzoek aan het college over te brengen.


De griffier meldt tot slotte dat wethouder Mos graag aan zijn toezegging wil voldoen om de raad twee maal per jaar bij te praten over de actuele stand van zaken bij het grondbedrijf. Hij vraagt hiervoor een blok op 10 december 2013. De agendacommissie vindt dit unaniem een prima voorstel.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.