Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953157
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2013 15:31:55
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 september 2013 19:00
Besluit:

De plv. voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, Ruisch, Witsen Elias, De Smoker (plv. voorzitter) en van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Pols. De heren Brok en Heijkoop hebben zich afgemeld voor deze vergadering. De voorzitter meldt dat zij zal proberen om de vergadering om 19.30 uur te sluiten i.v.m. de onthulling van het portret van de Koning in de vergaderveleugel. Vervolgens meldt zij dat de stukken voor de agendacommissie van 24 september pas op 23 september zullen worden verzonden. Dit aangezien hierin de punten uit de tweedaagse van het presidium worden meegenomen die gevolgen hebben voor het functioneren van de commissies. Hiermee kan iedereen instemmen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.