Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953048

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953048

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953048
Onderwerp In concept voorbereiden agenda adviescommissie van 25 februari en 4 maart 2014
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2014 10:49:31
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 januari 2014 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze concept-agenda's te bespreken nadat er duidelijkheid is over de definitieve agenda voor de adviescommissie van 28 januari 2014. De griffier licht toe dat de concept-agenda's zijn toegevoegd om inzichtelijk te maken dat de resterende adviescommissies tot aan de verkiezingen al behoorlijk gevuld zijn met de huidige voorraad stukken; dat er zeker nog nieuwe stukken te verwachten zijn en dat dat keuzes vraagt in wel of niet meer agenderen in deze raadsperiode. Naar aanleiding hiervan vraagt mevrouw Koene aan de agendacommissie wat we doen met stukken die boven de markt blijven hangen. Zij doelt met name op het stuk over het Ondernemersfonds. Zij stelt voor dat een nieuw voorstel van de ondernemers wordt afgewacht en dat het college zijn huidige voorstel intrekt. De voorzitter licht toe waarom dat niet kan. Hij stelt dat er een collegebesluit ligt en dat de raad nu aan zet is. Die zal het college dan formeel moeten vragen om het voorstel in te trekken. Mevrouw Koene merkt op dat de uitkomsten van het raadsonderzoek niet meer inhoudelijk behandeld zijn, omdat de inhoudelijke behandeling destijds is omgezet in een sprekersplein. De griffier wordt gevraagd uit te zoeken of de inhoudelijke bespreking is uitgebleven en of er meer van dit soort voorstellen zijn die boven de markt zijn blijven hangen. De heer van Verk doet de suggestie om voor dit soort stukken een 'opschoon-adviescommissie' te organiseren.