Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953044

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953044

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953044
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2014 10:49:31
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 januari 2014 19:00
Besluit:

Naar aanleiding van de brief onder aa op de lijst ingekomen stukken van de raad van 21 januari 2014 vraagt mevrouw Witsen Elias of bewoners die tevens raadslid zijn een zienswijze mogen ondertekenen. De voorzitter antwoordt dat dit mag. De heer Hoogerduijn vraagt of al bekend is of de raad betrokken wordt bij de opening van de tentoonstelling over koning Willem II. De voorzitter antwoordt dat de raadsleden een dezer dagen een uitnodiging zullen ontvangen om hierbij aanwezig te zijn. Ook informeert de heer Hoogerduijn naar de bedoeling van het duidingsdebat op 21 maart 2014. Hij geeft aan dat eerder is afgesproken dat er over de start na de verkiezingen nog zou worden gesproken. De voorzitter vraagt de griffier dit onderwerp te agenderen voor het presidium van 13 februari 2014. De heer Van Verk licht toe waarom hij het ongelukkig vindt dat de relatie-avond van de gemeente gehouden wordt op maandag 3 februari (fractieavond voorafgaand aan de raadsvergadering van 4 februari). De voorzitter heeft begrip voor het standpunt van de heer Van Verk en geeft aan dat de organisatie tegemoet heeft willen komen aan de wens van de ondernemer, die gelet op zijn bedrijfsvoering de maandagavond het meest geschikt vond voor de ontvangst van de gemeentelijke relaties. Tot slot geeft mevrouw Koene aan dat de VVD een loungequiz (pubachtige quiz) over de verkiezingen zal organiseren en alle politieke partijen gaat uitnodigen om hieraan mee te doen. De VVD zal dit voorstel 22 januari inbrengen in het campagneleidersoverleg.