Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953042

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953042

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953042
Onderwerp Werkbezoek veiligheidshuis
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2014 10:49:31
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 januari 2014 19:00
Besluit:

De voorzitter licht toe dat de voorkeursdatum van het Veiligheidshuis concurreert met de opening van de expositie over Koning Willem II in het Dordrechts Museum. De koning zal hierbij aanwezig zijn en de raadsleden zullen hiervoor worden uitgenodigd. Op basis van deze nieuwe recente informatie besluit de agendacommissie om het werkbezoek te houden op 25 februari van 12.00 - 15.00 uur. De minimale deelname wordt op 8 gesteld. De dames Koene, Witsen Elias en van Dongen geven al aan bij het werkbezoek aanwezig te zullen zijn. Hetzelfde geldt voor de heren Van Verk en Tazelaar. Mevrouw Ruisch en de heren Hoogerduijn en Seme geven aan dat hun fracties in ieder geval vertegenwoordigd zullen zijn en nog zullen doorgeven door wie.