Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953036

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953036

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953036
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst agendacommissie van 16 april 2013
Ingekomen/gepubliceerd 18-04-2013 13:42:19
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 23 april 2013 13:00
Besluit:

N.a.v. punt 6 op pagina 2 meldt mevrouw Ruisch dat haar intentie was dat een Drechtstedendinsdag zou plaatsvinden in het Energiehuis, niet alleen een werkbezoek. Mevrouw Van Dongen meldt dat zij het ook op die manier heeft ingebracht in de agendacommissie van de regio. Er wordt nu gekeken of dit kostentechnisch mogelijk is en of er voldoende zalen zijn. Valt dit positief uit dan wordt een Drechtstedendinsdag daar georganiseerd. Is dit niet mogelijk dan volgt wel een werkbezoek. De agendacommissie neemt verheugd kennis van deze stand van zaken.