Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 953035

Gemeente Dordrecht

Dossier - 953035

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 953035
Onderwerp Vaststellen agenda adviescommissie van 21 mei 2013
Ingekomen/gepubliceerd 18-04-2013 13:42:19
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 23 april 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie past de drie Sprekerspleinen aan naar 30 minuten per Sprekersplein. In het derde blok ontstaat vervolgens ruimte voor de vier stukken m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. De griffier wordt gevraagd aan te geven wanneer de technische vragen m.b.t. de Jaarstukken moeten worden ingediend. Hierover zal in de donderdagbrief van 25 april nadere informatie worden opgenomen.