Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952985

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952985

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952985
Onderwerp Vaststellen agenda adviescommissie van 19 maart 2013
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 15:44:01
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 maart 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit op verzoek van mevrouw Ruisch de griffier te vragen een andere voorzitter te zoeken voor de kamer over het programma Hofkwartier. De agendacommissie besluit vervolgens de kamer over de Stapeling bezuinigingen te verplaatsen naar een later moment (april/mei 2013) wanneer ook de uitkomsten van de twee, in de brief genoemde, onderzoeken bekend zijn.  In dit vrijgevallen blok wordt een kamer over de toekomst van de Drechtsteden geagendeerd (982056). Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.


De politieke vraag bij de Kamer over Noordoevers richt zich uitsluitend op de E 900.000,- projectkosten welke Dordrecht voorschiet. De adviescommissie wil tijdens die Kamer weten of hier een krediet voor beschikbaar is en of (met of zonder krediet) in elk geval vast staat dat alle partners hun deel van de kosten die Dordrecht nu maakt zullen dragen.


De politieke vraag van de Kamer over ROM-D richt zich op de voorbereiding van de AVA. Wat is de huidige positie van de ROM-D wanneer je dit afzet tegen de afspraken uit 2009? Welke zaken zijn al gerealiseerd van de ambities van toen en welke nog niet, wat is de reden dat sommige uitvoering stagneert en wat kan Dordrecht doen om de positie van de ROM-D conform besluitvorming uit 2009 te stimuleren? Op voorstel van de heer Van Verk wil de agendacommissie dat de concept-notulen van de vorige AVA worden bijgevoegd bij de stukken.


De griffier geeft aan dat er een verzoek is binnengekomen om het voorstel over Maasterras eerder te bespreken dan 16 april a.s. (de volgende commissie over Richting Kiezen) waarvoor het nu geagendeerd staat. De agendacommissie besluit, op voorstel van de twee grooste fracties BVD en PvdA, vast te houden aan de oorspronkelijke afspraak deze grote projecten pas op 16 april opnieuw aan de orde te hebben aangezien dan ook een volgende tussenstand in de onderhandelingen kan worden gemeld door het college.