Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952983
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 15:44:01
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 maart 2013 19:00
Besluit:

Mevrouw Witsen Elias meldt dat de themabijeenkomst over planologische procedures op verzoek van de voorbereidingsgroep verzet wordt naar 2 oktober 2013.


Mevrouw De Smoker vraagt de griffier de volgende vergadering het onderwerp gladheidsbestrijding te agenderen vanwege een mail van de wethouder.


Daarna is de tijd om een sluit de voorzitter de vergadering.