Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952982

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952982

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952982
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 15:44:01
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 maart 2013 19:00
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Ruisch, De Smoker, Witsen Elias, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Romijnsen, Klous, Hoogerduijn, Seme, Brok (voorzitter). De griffier meldt dat kamervoorzitter de heer Riet de agendacommissie mee geeft goed te kijken of een onderwerp in 45 minuten (één blok) voldoende diepgaand besproken kan worden of dat twee blokken nodig zijn. Dat neemt de agendacommissie zich ter harte. Vervolgens meldt de griffier dat haar is gemeld dat het college in april zal besluiten over het voorstel verlenging OV 65+ (Raadsinformatiebrief is door agendacommissie teruggestuurd op 12 februari om te worden omgezet in een raadsvoorstel). De agendacommissie gaat hiermee akkoord aangezien dit nog steeds een behandeling en besluitvorming voor de Kadernota betekent. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.