Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952967

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952967

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952967
Onderwerp Vaststellen agenda adviescommissie van 12 maart 2013
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie agendeert op 12 maart de volgende onderwerpen. In blok 1 De Westelijke Dordtse Oever stand van zaken richting bestuurlijk overleg 14 maart en, onder voorbehoud van het eerder beschikbaar stellen van de stukken, Verordening wijziging binnenhavengeld (990832), het eerste deel van de Themabespreking n.a.v. de motie vrijwilligers en professionals.


In blok 2 Verordening wijziging Huisvestingsverordening (957149), het kredietvoorstel en wensen en bedenkingen procedure, het verhogen van de bijdrage Bibelot (999806) en deel twee van de themabespreking n.a.v. de motie vrijwilligers en professionals.


In blok 3 tot slot het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet Sportboulevard (995626), het verhogen van de gemeentelijke bijdrage Energiehuis (999212) en het vaststellen van de uitgangspunten aanpak financiële positie OPOD (995534).