Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952965

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952965

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952965
Onderwerp Gladheidsbestrijding
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 9 juli 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en Stedelijk beheer) - dinsdag 9 juli 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor een kamer te organiseren op 12 juni a.s. Hierin komt, naast de notitie van mevrouw De Smoker, ook de herijking van de strooiroutes aan de orde.