Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952964
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst agendacommissie van 12 februari 2013
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

Op voorstel van mevrouw De Smoker wordt op pagina 3 onder 15 'het college' in de laatste zin van de eerste alinea vervangen door 'de voorzitter'. Voor het overige wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.