Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952963

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952963

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952963
Onderwerp In concept voorbereiden agenda adviescommissie van 19 maart 2013
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit op 19 maart a.s. de volgende onderwerpen te agenderen. In Blok 1 het verlenen krediet en overhevelen reserveringen Hofkwartier (990829), het bezoek van de portefeuillehouder financiën van de GRD, de raadsinformatiebrief initiatieven maatschappelijke ondersteuning (9649200).


In Blok 2 het verlenen van krediet Hofkwartier (990829), een besloten kamer Noordoevers (956062 en anderen) en de Nieuwe Dordtse Biebosch (969067 en anderen).


In Blok 3 De Stapeling bezuinigingen (949200) inclusief uitkomst onderzoek CPB, de inzet en toekomstvisie vanuit Dordrecht richting de AVA van de ROM-D (964844 en anderen) en de raadsinformatiebrief over kansen voor windenergie (993924).