Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952962

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952962

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952962
Onderwerp Thema-avonden
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit vanaf 2013 meerdere thema's naast elkaar te agenderen op de vastgestelde thema-avonden. Dit moeten uiteraard thema's uit andere pijlers zijn die elkaar niet overlappen. En naast thema's die bedoeld zijn voor de voltallige raad, zoals de Quick Scan, worden geen andere bijeenkomsten geroganiseerd.


Dit leidt tot de volgende indeling voor de komende themabijeenkomsten:


woensdag 6 maart 2013: Themabijeenkomst 'Overlast door jeugd',  voorbereidingsgroep: mevrouw Nijhof en de heren Lagendijk en Van der Linden en de heer Vooren van de griffie.


woensdag 3 april 2013: Themabijeenkomst 'Evaluatieve bijeenkomst over Veiligheid' commissiebehandeling van geagendeerde stukken en eventueel bezoeken cellencomplex.


woensdag 3 april 2013: Themabijeenkomst 'Planologische procedures', voorbereidingsgroep: de dames Heijmans en Witsen Elias en de heer Hoogstad van de griffie.


woensdag 15 mei 2013: Themabijeenkomst 'De Dordtse Wijken', voorbereidingsgroep mevrouw Van den Bergh en de heren Safranti en Gündogdu en mevrouw De Graaf van de griffie (memo is door de agendacommissie voor kennisgeving aangenomen).


woensdag 15 mei 2013: Sprekersplein 'Uitkomsten bezuiningskeuzes.nl' (in gezamenlijkheid door raad en college met deelnemers aan het instrument), voorbereidingsgroep de heren Schalken en Lagendijk en wethouder Sleeking, de heer Keuskamp en mevrouw De Roo van de griffie en mevrouw Stuij van het SBC.


woensdag 5 juni 2013: Themabijeenkomst raadsbreed 'Vervolg op de Quickscan, samenspel tussen raad en college'. Voorbereidingsgroep de dames De Smoker en Koene, wethouder Wagemakers en de heer Hoogstad en mevrouw De Roo van de griffie.


woensdag 3 juli 2013: Sprekersplein in aanloop naar de Kadernota over de bezuinigingen, voorbereidingsgroep de heren Schalken en Lagendijk en de heer Keuskamp en mevrouw De Roo van de griffie.