Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952960

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952960

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952960
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Ruisch, Witsen Elias, De Smoker, Van Dongen en Van Hall (griffier) en de heren Hoogerduijn, Heijkoop, Lagendijk, Tazelaar en Brok (voorzitter). De griffier wijst een ieder op de Sportexcursie georganiseerd door de Sportraad op 13 april a.s. De voorzitter meldt dat hij op 9 april a.s. een diner heeft van het bestuur van de VNG met het Kabinet. Mocht de agenda het toelaten dan wil hij hierbij graag aanwezig zijn. Hiermee kan de agendacommissie instemmen. Verder zijn er geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.