Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 952584

Gemeente Dordrecht

Dossier - 952584

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 952584
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

De fractie van D66 doet een ordevoorstel voor een kort bespreekpunt van agendapunt 9.

Het voorstel instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoek Centrum Drechtsteden (agendapunt 14) is van de agenda afgevoerd.

Aan de agenda wordt toegevoegd motie vreemd aan de orde van de dag over bewegingsonderwijs (agendapunt 25).