Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 949840

Gemeente Dordrecht

Dossier - 949840

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 949840
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 18:04:56
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 februari 2013 19:00
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, De Smoker, Van Dongen, Witsen Elias, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Tazelaar, Heijkoop, Hoogerduijn en Brok (voorzitter. Er zijn geen mededelingen. De agendapunten 13 en 14 worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Met die opmerking wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld (NB door gebrek aan tijd schuiven uiteindelijk de punten 6 t/m 14 door naar de volgende vergadering).