Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 946542

Gemeente Dordrecht

Dossier - 946542

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 946542
Onderwerp Zienswijze van de Kamer van Koophandel mede namens de Werkgevers Drechtsteden en Dordrechtse Ondernemersvereniging op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:15:52
Onderwerp Zienswijze van de Kamer van Koophandel mede namens de Werkgevers Drechtsteden en Dordrechtse Ondernemersvereniging op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 21-11-2012