Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 946511

Gemeente Dordrecht

Dossier - 946511

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 946511
Onderwerp Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:15:52
Onderwerp Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Zeehavens
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 21-11-2012