Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 946365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 946365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 946365
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over BAF in sociale programma's van Wielwijk en Crabbehof
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:19:06
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
950459 Nee Brief van bewoners Crabbehof en Wielwijk met een dringend beroep voor het openhouden van Wijktheater Crabbehof van BAF en Atelier Crabbehof en Wielwijk H. Rosier programma 21-11-2012