Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 946365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 946365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 946365
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over BAF in sociale programma's van Wielwijk en Crabbehof
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:19:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 897987 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 897987 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over BAF in sociale programma's van Wielwijk en Crabbehof Voorblad stukken