Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 946365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 946365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 946365
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over BAF in sociale programma's van Wielwijk en Crabbehof
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2012 18:19:06
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over BAF in sociale programma's van Wielwijk en Crabbehof
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
Vergadersectie Brieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Termijn agenda Betrekken bij dossier 950459
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 21-11-2012