Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 942432

Gemeente Dordrecht

Dossier - 942432

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 942432
Onderwerp Instemmen met het VO restauratie De Holland en met het vervangen van de beeldenpartij door een kopie
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2012 13:11:53
Onderwerp Instemmen met het VO restauratie De Holland en met het vervangen van de beeldenpartij door een kopie
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WE Meulenkamp, 078 770 4893
Datum B&W Besluit 30-10-2012
Gerelateerde zaak 888667
Datum verzending 08-11-2012
Agendacommissie 13-11-2012
Adviescommissie 20-11-2012
Raad 27-11-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het ontwerpteam van De Holland heeft een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt dat aan de raad wordt gepresenteerd. Tussen het schrijven van dit raadsvoorstel en de behandeling in de adviescommissie zal het VO voor De Holland al verder zijn uitgewerkt. Daarom wordt voorgesteld om in de adviescommissie de laatste stand van zaken van het "VO+" te presenteren. U wordt gevraagd akkoord te gaan met het ontwerp en de verdere uitvoering daarvan.
Gepubliceerd 08-11-2012