Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 940990

Gemeente Dordrecht

Dossier - 940990

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 940990
Onderwerp Instemmen met jaarrekening 2011 en goedkeuren begrotingen 2011 en 2012 Stedelijk Dalton Lyceum
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2012 13:11:53
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met jaarrekening 2011 en goedkeuren begrotingen 2011 en 2012 Stedelijk Dalton Lyceum Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met jaarrekening 2011 en goedkeuren begrotingen 2011 en 2012 SDL Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met jaarrekening 2011 en goedkeuren begrotingen 2011 en 2012 SDL Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begroting 2011 SDL Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarrekening 2011 SDL, inclusief accountantsverklaring Bijlage
Icoon voor documenttype Begroting 2012 SDL Bijlage
Icoon voor documenttype Meerjarenbegroting SDL 2012 - 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Instemmen met jaarrekening 2011 en goedkeuren begrotingen 2011 en 2012 SDL B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 892802 Raadsbesluit