Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 940983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 940983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 940983
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 7e wijziging Wielwijk, locatie Kennedyschool
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2012 16:35:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 7e wijziging Wielwijk, locatie Kennedyschool
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogweft, 770 4900
Datum B&W Besluit 30-10-2012
Gerelateerde zaak 883481
Datum verzending 15-11-2012
Agendacommissie 20-11-2012 +27-11-2012
Termijn agenda in afwachting voorstel IHP
Adviescommissie 22-01-2013? icm IHP
Raad 12-02-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan de nieuwbouw van de Kennedyschool. Het plan is een uitvoering van het eerder vastgestelde kader "Wielwijk, sterk en weerbaar". Op basis van dit voorontwerp kan de procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg.
Gepubliceerd 07-11-2012