Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 934005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 934005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 934005
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de mogelijkheden om planologische procedures te vereenvoudigen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2012 16:35:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De PvdA fractie legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 22 januari 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 februari 2013.


Aanvullend adviseert de Adviescommissie de agendacommissie om een bijeenkomst te agenderen over de rol van de raad en de burger in planologische procedures. Een groot deel van de adviescommissie heeft een positieve grondhouding tav  hetvereenvoudigen van de procedure, maar wil in de vorm van een processchema inzichtelijk hebben wie nu welke rol heeft in het wijzigen en vaststellen van bestemmingsplannen. Ook is de adviescommissie geinteresseer in de verschillende instrumenten die er zijn om kleine planwijzigingen mogelijk te maken.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 20 november 2012 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie ( 1 blok), waarbij zowel over de inhoud als de procedure kan worden gesproken.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00
Besluit:

De gemeenteraad besluit deze brief op verzoek van de fractie van D66 door te geleiden aan de agendacommissie.