Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 933941

Gemeente Dordrecht

Dossier - 933941

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 933941
Onderwerp Raadsinformatiebrief over richting kiezen en prioritering grote projecten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2012 12:44:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 23 april 2013 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert de brief te betrekken bij de behandeling van het traject 'Richting Kiezen' in de adviescommissie van 18 juni 2013

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 16 april 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 11 december 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit onderwerp opnieuw te behandelen in de adviescommissies van 22 januari 2013

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 27 november 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit onderwerp opnieuw te behandelen in de adviescommissies van 11 december 2012

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 20 november 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit onderwerp opnieuw te behandelen in de adviescommissies van 27 november en 11 december 2012.

Vergadering - Agendacommissie - woensdag 14 november 2012 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie op  20 november (3 blokken), 27 november (3 blokken) en 11 december 2012 (3 blokken). Zie verder de besluitvorming bij agendapunt 5.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Groot Project) - dinsdag 30 oktober 2012 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De Adviescommissie besluit dat de presentatie als geheim document verspreid wordt onder de aanwezige woordvoerders en voorzitters van alle fracties. Voorts besluit de Adviescommissie dat de fracties de mogelijkheid krijgen om via de griffie schriftelijk technische vragen te stellen over de notitie en de bijlagen. Vragen stellen kan tot en met dinsdag 6 november 2012. De beantwoording volgt uiterlijk donderdag 15 november. Tot slot stuurt de Adviescommissie de RIB door naar de Agendacommissie om de vervolgbehandeling te organiseren. Hierbij is het advies om na de begrotingsbehandeling, maar voor het kerstreces, drie losse avonden te plannen waarop over deze stukken gesproken kan worden. Voor het eind van het jaar moet de raad de kaders hebben aangegeven waarbinnen de herprioritering plaats vindt.