Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 933895

Gemeente Dordrecht

Dossier - 933895

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 933895
Onderwerp Beschikbaar stellen van een budget van €1.190.000,- voor podiumtechniek en inrichting popzalen Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2012 17:26:03
Onderwerp Beschikbaar stellen van een budget van €1.190.000,- voor podiumtechniek en inrichting popzalen Energiehuis
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 770 4272
Datum B&W Besluit 16-10-2012
Gerelateerde zaak 878833
Datum verzending 18-10-2012
Adviescommissie 30-10-2012
Raad 13-11-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Om de ambitie van een regionaal poppodium in het Energiehuis te kunnen realiseren zijn gemeentelijke investeringen in de twee popzalen van het Energiehuis noodzakelijk. Dit voorstel heeft betrekking op deze investeringen. De benodigde investering voor de podiumtechniek (licht en geluid) voor de beide popzalen is geraamd op € 950.000,--. Daarnaast is een investering nodig in de inrichting van het poppodium. Deze investering bedraagt € 240.000,--. Het voorstel is de gehele investering te doen als gemeente, zodat de gemeente eigenaar wordt van de inrichting van de beide popzalen. Zoals eerder aan u gemeld is bekeken of de benodigde investering voor de podiumtechniek in het projectbudget Energiehuis opgevangen kon worden. Op dit moment is bekend dat dit niet haalbaar is (zie hiervoor het raadsvoorstel Kredietaanvraag Energiehuis, PM/875073). Het nog resterende budget van € 714.000,-- voor het Energiehuis is benodigd voor de afronding van de bouw. In dit voorstel stellen wij voor om eenmalig, los van het project, € 1.190.000, -- beschikbaar te stellen voor de podiumtechniek en inrichting. Deze kosten zullen worden doorberekend naar de Stichting Energiehuis, welke verantwoordelijk is voor de interne doorbelasting.
Gepubliceerd 17-10-2012