Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 933853

Gemeente Dordrecht

Dossier - 933853

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 933853
Onderwerp Beschikbaar stellen resterend krediet Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2012 16:01:33
Onderwerp Beschikbaar stellen resterend krediet Energiehuis
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 770 4272
Datum B&W Besluit 16-10-2012
Gerelateerde zaak 875073
Datum verzending 18-10-2012
Adviescommissie 30-10-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met dit raadsvoorstel vragen wij het nog resterende budget Energiehuis aan. Tevens informeren wij u over de laatste van stand van zaken van de renovatie¬werkzaamheden. Op dit moment vinden de werkzaamheden voor het Energiehuis plaats binnen het beschikbare krediet. Voor de laatste fase van het project is een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij is bekeken welke zaken door de aannemer de komende periode als meerwerk worden ingediend. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waar risico's opzitten. De totale risicoanalyse laat een overschrijding van € 709.000,-- op het nu beschikbare krediet zien. Ter dekking hiervan wordt het nog resterende budget ter hoogte van € 714.000,-- aangevraagd.
Gepubliceerd 17-10-2012