Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 932366

Gemeente Dordrecht

Dossier - 932366

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 932366
Onderwerp Vaststellen fractievergoedingen 2011
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx 078 770 4975
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2012 16:35:03
Onderwerp Vaststellen fractievergoedingen 2011
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx 078 770 4975
Aanspreekpunt telefoon 0787704975
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Hendrickx, Marjon (M.J.W.T.) 078 770 4975
Datum B&W Besluit 14-10-2012
Datum verzending 08-11-2012
Raad 13-11-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad krijgen jaarlijks bij wijze van voorschot een vergoeding voor de fractiekosten. Na het afleggen van rekening en verantwoording door de fracties en controle door de accountant stelt de raad de vergoedingen over het voorafgaande kalenderjaar definitief vast. In 2011 is aan voorschotten in totaal een bedrag van € 124.035 uitgekeerd aan de fracties. Na ontvangst van alle verantwoordingen en onderliggende gegevens heeft de accountant op 12 september 2012 zijn rapport van bevindingen aangeboden. Dit rapport, dat voor zichzelf spreekt, treft u als bijlage aan. Bij de fracties van VVD en VSP zijn de toegestane reserves hoger dan de vergoeding, zodat deze fracties het verschil moeten terugstorten. Het presidium stelt u voor de bedragen over 2011 als bedoeld in artikel 11 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractievergoeding 2011 vast te stellen als aangegeven in bijgaand ontwerpbesluit.
Gepubliceerd 07-11-2012