Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 930278

Gemeente Dordrecht

Dossier - 930278

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 930278
Onderwerp Thema-avonden/werkbezoek voor het 1ste kwartaal 2013
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 januari 2013 15:00
Besluit:

De agendacommissie besluit tot de volgende Themabijeenkomsten in de eerstkomende maanden:


6 februari JEUGD. Voorbereidingsgroep: de heer Lagendijk, de heer Van der Linden, mevrouw Nijhof en de heer Vooren van de griffie.


13 februari WERKBEZOEK DUURZAAMHEIDSFABRIEK op uitnodiging van het college


6 maart WIJKONTWIKKELING IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN IN DORDRECHT IN HET BIJZONDER. Voorbereidingsgroep Raadslid BVD en Raadslid PvdA en mevrouw De Graaf van de griffie.


3 april VERVOLG QUICK SCAN. Voorbereidingsgroep Raadslid D66 en Raadslid VVD en de heer Hoogstad van de griffie.


Daarnaast stelt de heer Heijkoop het thema 'Een beroep op de burger' voor in vervolg op de Motie professionals en vrijwilligers. Hierover is een SCP Rapport met dezelfde titel verschenen en een notitie van het college over de situatie in Dordrecht in de maak. De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 12 maart 2013 en de steller van het rapport uit te nodigen als expert.